St. Patrick's Day Dash - 2021

VIRTUAL Shamrock Registration

1 Overall
V9648
Bib
Lyndal Johnson Female 60 - 69
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:34:00 Time
View Runner
2 Overall
V0729
Bib
Carol Harvey Female 60 - 69
VIRTUAL Shamrock Registration Race
01:05:27 Time
View Runner