St. Patrick's Day Dash - 2021

VIRTUAL Shamrock Registration

1 Overall
V4730
Bib
Katherine Scott Female 12 and under
VIRTUAL Shamrock Registration Race
01:00:00 Time
View Runner
2 Overall
V0572
Bib
Jody Lovell Female 12 and under
VIRTUAL Shamrock Registration Race
00:54:03 Time
View Runner